De kosten

Omdat het SKMC uitgaat van een pragmatische benadering worden er weinig dure uren gestoken in onnodige voorstellen. Uiteraard zorgt het SKMC wel voor kwalitatief hoogwaardige uitvoering van uw opdracht maar zonder het prijskaartje van ‘de grote jongens’. En dat vinden onze klanten prettig.

In overleg met u bepalen we of we op uur- of projectbasis werken. Ook bepalen we gezamenlijk hoe de invulling van het project is. Wilt u de vinger nauw aan de pols houden of geeft u het SKMC volledige vrijheid: dat bepaalt u. Hoe dan ook: u blijft altijd de opdrachtgever!