Huisstijlen

Een huisstijl straalt de eigenheid van het bedrijf uit. Ze bestaat uit vier elementen:

  1. Logo
  2. Typografie
  3. Kleur
  4. Kenmerkende vormen

Een huisstijl is een visuele representatie die tot doel heeft om een zo consistent mogelijk beeld uit te dragen van waar een organisatie voor staat. De huisstijl is dus het verbindend element dat zorgt voor herkenbaarheid in alle communicatie-initiatieven. Om de herkenbaarheid zo groot mogelijk te maken is het belangrijk om de huisstijl consequent door te trekken in alle communicatie-uitingen, van briefpapier en visitekaartjes tot een website. Maar ook de inrichting van een balie of zelfs de auto’s van het personeel mogen niet vergeten worden. Hoe groter de visuele eenheid, hoe makkelijker de klant uw bedrijf herkent.

Voor het SKMC is het logo het startpunt voor de ontwikkeling van uw huisstijl. Uw volledige huisstijl kan weergegeven worden in een huisstijlhandboek.

Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan van de uitwerking van het logo naar briefpapier, enveloppen en visitekaartjes. Op de volgende pagina’s treft u andere voorbeelden aan van het gebruik van huisstijlen, zoals bijvoorbeeld websites, social media, bedrijfswagens, banners etc.